chować się


chować się
Być bez porównania gorszym od kogoś lub czegoś; nie dorównywać
Eng. To be far worse when compared with someone or something else; not to be fit to be compared with

Słownik Polskiego slangu. . 2012.

Look at other dictionaries:

  • chować się — I {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ukrywać się, przebywać w jakimś bezpiecznym, nieznanym innym miejscu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Chować się przed aresztowaniem, przed policją. Gdzieś ty się chował przez te wszystkie …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • chować się — jak ślimak w skorupie (w skorupę) zob. ślimak 1. Chować się za czyimiś plecami zob. plecy 1 …   Słownik frazeologiczny

  • chować się za — {{/stl 13}}{{stl 8}}{czyimiś} {{/stl 8}}plecami {{/stl 13}}{{stl 7}} unikać odpowiedzialności i ryzyka, chcieć, by ktoś inny się narażał : {{/stl 7}}{{stl 10}}Oddaj pieniądze, a nie chowaj się za moimi plecami. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • chować się II – schować się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} lokować się, zatrzymywać się, stawać w jakimś osłoniętym, bezpiecznym miejscu; chronić się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Chować się pod parasol. Schować się przed burzą. Dzieci, chowajcie …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • chować — ndk I, chowaćam, chowaćasz, chowaćają, chowaćaj, chowaćał, chowaćany 1. «kłaść, umieszczać w miejscu zakrytym, zamkniętym, osłoniętym, bezpiecznym; przechowywać» Chować pieniądze do portfela, chustkę do kieszeni. Chować listy w biurku, bieliznę w …   Słownik języka polskiego

  • chować — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, chowaćam, chowaća, chowaćają, chowaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} trzymać coś w jakimś zamykanym, bezpiecznym, osłoniętym, przeznaczonym do tego miejscu; trzymać,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • chować – schować głowę w piasek — {{/stl 13}}{{stl 7}} udawać, że nie dostrzega się problemów, które trzeba rozwiązać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Choć wszyscy widzieli, że jest coraz gorzej, chowali głowę w piasek. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • chronić się — I – schronić się {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb {{/stl 8}}{{stl 7}} kryć się, chować się w jakimś bezpiecznym, dającym osłonę lub ukrycie miejscu; szukać schronienia : {{/stl 7}}{{stl 10}}Chronić się do piwnic przed ostrzałem. Chronić się pod dachem …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kryć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} chować się w bezpieczne miejsce, niedostępne dla innych; poszukiwać schronienia, uciekać z miejsca zagrożenia : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dzieci kryły się po ogrodzie. Mysz kryje się do …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przyczajać się — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, przyczajać sięam się, przyczajać sięa się, przyczajać sięają się {{/stl 8}}– przyczaić się {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, przyczajać sięczaję się, przyczajać sięczai się, przyczajać sięczaj się {{/stl 8}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień